Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,70

-0,17

-0,36%

Dầu Brent giao ngay

52,55

+0,14

+0,27%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,80

+10,14

+6,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

165,75

+3,52

+2,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

+0,01

+0,35%

Nguồn: Bloomberg.com