Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,18

+0,06

+0,08%

Dầu Brent giao ngay

81,71

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,06

+0,00

+0,07%

Xăng dầu (USD/gal)              

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

208,13

-0,11

-0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

231,90

-0,41

-0,18%