Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,91

+0,17

+0,38%

Dầu Brent giao ngay

47,47

+0,16

+0,34%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,40

+1,07

+0,72%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

143,93

+0,63

+0,44%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,09

-0,01

-0,19%

Nguồn: Bloomberg.com