Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,38

-0,18

-0,27%

Dầu Brent giao ngay

69,35

-0,11

-0,16%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,18

+0,01

+0,44%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

193,42

-0,07

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,88

-0,60

-0,29%