Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột Đạm Từ Lợn (Bột Thịt Xương Lợn) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

KG

442,345

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN , Bột thịt xương bò , melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9 trang 3

KG

0,3804

CANG TAN VU - HP

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc, Bột thịt xương gia cầm, Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT,

KG

0,6802

CANG XANH VIP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt gà -Chicken By Product Meal (NSX:TYSON FOODS INC).Hàng mới 100%

KG

0,945

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột xương thịt lợn - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,93

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN : bột thịt xương lợn, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

KG

0,3904

CANG DINH VU - HP

CFR

Bột huyết lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).

KG

0,545

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - PERUVIAN STEAM DRIED RED FISH MEAL, PROTEIN 66,23%; ĐỘ ẨM 7,49%,FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 4,85%

TAN

1309,9709

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột Cá dùng cho thức ăn chăn nuôi ( Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 )

KG

1,32

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTN, hàm lượng protein trên 60%.Hàng mới 100%.

KG

1,3002

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá - nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi.

TAN

1883,2989

CANG CONT SPITC

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 60%. Do SAINT LOUIS SEA PRODUCTION SUARL sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

TAN

1231,1426

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá (Protêin: 70% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Dalyan Su Urunleri Ve Gida San. Nak. Tic. Ltd. Sti.. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1751,7317

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá ( Fish meal ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1,4212

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, có hàm lượng protein > 60% , hàng phù hợp với TT 26/2012 BNN , hàng mới 100%

KG

0,3007

CANG XANH VIP

CIF

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Mauritania, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1,3955

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực (Dạng nhão, Protêin: 28% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Qingdao Shenghejing Bio-Tech Co., Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1121,0102

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC - SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,78%; ĐỘ ẨM: 8,43%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

TAN

834,5963

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực ( Squid liver powder) là Nguyên liệu sx thức ăn cho Thủy sản; contract: HN-SLB-015 (L2)

TAN

826,0731

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Bột cá (hàng mới 100%)

TAN

1350,5035

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực nhão ( Squid liver paste ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

0,9609

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột gan mực dẻo ( Squid liver paste) là nguyên liệu sx thức ăn cho thủy sản, Contract: OLG331SL108.

TAN

1047,6003

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao)

TAN

846,9395

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột cá phèn bảo quản lạnh, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Parupeneus barberinus) (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT) (hàng đóng bao 25kgNW/bao; tổng 1085 bao)

KG

0,3

CANG TAN VU - HP

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Cám gạo trích ly

KG

0,1766

CANG VICT

C&F

Cám mỳ viên - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp TT26/2012 TT BNNPTNT

TAN

180,4173

CANG XANH VIP

CFR

Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

KG

0,6152

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten ngô (Corn Gluten feed) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp STT 4 của TT26/2012/BNN hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/QH13/2014 mới 100%, 40kg/bao

TAN

161,4717

CANG TAN VU - HP

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0,1528

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Gluten Ngô chế biến thức ăn gia súc

TAN

227,5

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

0,2052

CANG DINH VU - HP

CFR

Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - WDDGS (Wheat Distillers Dried Grains With Solubles)-Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với TT số: 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

249,6

NAM HAI

CFR

Khô Dầu Đậu Nành (Argentine Hipro Soyameal) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu thuộc danh mục TT số 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 26/05/2012.

TAN

419,6799

CANG PTSC (VUNG TAU)

C&F

Khô dầu đậu nành ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi ). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

437,6833

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT TĂCN: KHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG. NK Theo TT: 26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012. STT: 5

KG

0,386

GREEN PORT (HP)

CFR

Vitamin trộn sẵn dùng cho tôm và cua C11V - Vitamin Premix for Shrimp and Crab (hàng mới 100%)

TAN

19525,093

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

FISH SOLUBLE PASTE ( Dịch cá - chất bổ sung đạm cá trong sản xuất thức ăn chăn nuôi . Nhập khẩu theo trang 159 mục 632 phụ lục 2, thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012)

TAN

645,7118

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi Zinc Oxide 72 ( ZnO) CAS 1314-13-2. Hàng mới 100%, đóng đồng nhất 25kg/bao . NSX: RUBAMIN LIMITED .INDIA

TAN

2150,5727

CANG CONT SPITC

CIF

Nuklospray S20-20 ( 25kg/bao) : Chế phẩm dùng làm thức ăn bổ sung cho lợn con, thành phần đường, lactose, protein, chất béo,.... dạng bột

KG

1,2836

CANG VICT

CIF

Thức ăn chăn nuôi bổ sung ESCENT L (1L/Chai, gồm 12 chai/hộp, dạng lỏng, màu nâu sẫm, mới 100%), Hàng phù hợp với công văn 822/CN-TĂCN ngày 05/07/2013 của cục chăn nuôi

LIT

11,003

NAM HAI

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

421,8018

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PALBIO 50RD ,NLSXTĂCN- Bổ sung protein dễ tiêu trong thức ăn chăn nuôi.Số đăng ký nhập khẩu 205-3/05-NN, mục 2731 TT 26/2012/TT-BNN. nhà sản xuất BIOIBERICA S.A, SPAIN

KG

1,302

TAN CANG 128

C&F

Capsantal CX (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc) Bổ sung chất tạo màu vào thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện màu sắc của trứng và sắc tố da cho gà

TAN

62019,462

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Liquid vitacid (1080 kg/drum):Chế phẩm bổ sung axit hữu cơ trong sản xuất thức ăn gia súc với thành phần gồm gỗn hợp các axit formic, propionic, lactic... trong đệm (Mã CAS : 64-18-6/107-92-6/79-09-4)

TAN

2153,5201

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Soyaplex Plus (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

1,7465

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguồn: VITIC