Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột Gia Cầm (Bột Thịt Xương Gia Cầm) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

KG

635,7002

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò.Hàng mới 100%

TAN

460,108

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột huyết gia cầm (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

KG

0,55

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Bột Thịt Xương Lợn, Bò (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

KG

0,4281

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu SXTACN gia súc, Bột thịt xương gia cầm , Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT,

KG

0,6005

CANG XANH VIP

CFR

Bột thịt xương lợn- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

KG

0,39

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Bột thịt xương lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

KG

0,4

CANG VICT

CIF

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

0,7801

CANG TAN VU - HP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt gà -Chicken By Product Meal (NSX:TYSON FOODS INC).Hàng mới 100%

KG

0,94

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (Bột Gia Cầm) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

TAN

658,0313

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Xương Thịt Gia Cầm (Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn cho lợn, gia cầm, thủy sản)

TAN

256859,375

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

KG

0,41

DINH VU NAM HAI

C&F

Bột cá ( Fish meal ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1,6614

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ-FISH MEAL, PROTEIN 61,0%; ĐỘ ẨM 5,8; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL 2,9%

TAN

1304,3168

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0,1

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá - FISHMEAL-Hàng mới 100%-(Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc)-Hàng nhập khẩu theo Stt 08 danh mục thông tư 26 BNNPTNT - 26/5/2012, protein 66.86%

KG

2,0281

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 65%. Do GOLD FIN INTERNATIONAL L.L.C - OMAN sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1,3559

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)Phù hợp với thông tư 26 của Bộ NN & PTNT

KG

0,1

CANG NAM DINH VU

C&F

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Georgia, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

11,8802

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0,1

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột cá ( Fish meal ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá. ( Hàng NK theo TT26/TT-BNNPTNT )

KG

1,4412

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 62% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Mukka Sea Food Industries Pvt. Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1391,2546

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao)

TAN

846,8892

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột gan mực (Protêin: 45% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Hyundai Special Feed Ind. Co., Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

858,7746

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Gan Mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: WJ18-012 (L1).

TAN

833,0236

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám gạo chiết ly - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012 TT BNNPTNT. hàng mới 100%

KG

0,1605

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột Gluten Ngô- Corn Gluten Meal (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)-Hàng nhập khẩu theo danh mục thông tư 26 BNNPTNT

TAN

642,7107

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

0,615

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Gluten Ngô (Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT. Trọng lượng: 40kg/ bao. Nhà SX:QINGDAO SHENGTONG EVER TRADE IMPORT & EXPORT CO

TAN

166,507

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Bột bã ngô ( DDGS - Distillers dried grains with solubles). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi dành cho gia súc, gia cầm. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

15,0491

CANG TAN VU - HP

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - DDGS(bột bã ngô-Distillers Dried Grains with Solubles)-NL SX TĂ GS,Mục 4245-TT26/2012/TT-BNNPTNT)

KG

0,2273

DINH VU NAM HAI

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Đậu Tương (SOYABEAN MEAL). Hàng phù hợp theo thông tư 26 / 2012/TT-BNN PTNT.

TAN

477,41

CANG QT SP-SSA(SSIT)

CIF

Khô dầu đậu tương - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

431,7254

CANG CAI LAN (QNINH)

C&F

Khô dầu đậu tương,Nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn gia súc . Hàng xá trên tàu

TAN

37960,17

CANG CAI LAN (QNINH)

CFR

Khô dầu đậu nành ((Bã đậu nành) US Hipro Soyabean Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; Hàng đã đký KTCL,Đký kiểm dịch thực vật. contract: MGTA- S124453.

TAN

418,3041

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

KHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG ( HÀNG NHẬP KHẨU PHÙ HỢP THEO THÔNG TƯ 26 ) NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

TAN

467,2725

CANG QT SP-SSA(SSIT)

CFR

Chất bổ sung (Compound Premix 2033 For Fish) là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ; Contract : HT20180423-SL

TAN

5683,91

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

NL Thức ăn chăn nuôi - ALTERION NE - ADISSEO ASIA PACIFIC PTE LTD. Sản xuất (Bổ sung vi khuẩn có lợi trong TĂCN)

KG

235,4708

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Dabomb-P ( 25 kg/bao) : Bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi

TAN

747,3076

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

7,8671

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : 7558-80-7/7487-88-9)

KG

2,5761

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Marine protein Concentrate - Bổ sung protein trong TĂCN. NK theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT, stt 2448.

KG

1,028

DINH VU NAM HAI

CIF

Vitamin Premix Feed For Broiler(V4):Nguyên liệu bổ sung Premix vitamin trong TĂCN. NK theo quyết định 795/QĐ-CN-TĂCN ngày 14/11/2016 ( ô số 4). Hàng đóng 40kg/bao, mới 100%.

TAN

28635,8358

CANG XANH VIP

CIF

Nguồn: VITIC