Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: PM65170421

KG

0,791

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bôt thịt xương lợn - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,472

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

KG

0,4

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Nguyên liệu SXTACN, Bột thịt xương bò(Bovine Meat and Bone Meal ) - Để làm thức ăn cho lợn và gia cầm - hàng nhập khẩu phù hợp dòng 3, mục 9 thuộc TT26/2012/BNNPTNT

TAN

380,8581

PTSC DINH VU

CFR

Bột Xương Thịt Bò (Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn cho lợn, gia cầm và thủy sản)

TAN

420,7942

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột thịt xương bò.Hàng mới 100%

KG

0,4112

CANG CONT SPITC

CFR

Nguyên liệu SXTACN, Bột thịt xương gia cầm ( Poultry Meat and Bone Meal) - Để chế biến thức ăn cho động vật (trừ loài nhai lại) - Hàng nhập khẩu phù hợp dòng 3, mục 9 thuộc TT26/2012/BNNPTNT.

TAN

400,9869

CANG XANH VIP

CFR

Bột Đạm Từ Lợn (Bột Thịt Xương Lợn) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

KG

0,4422

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - FISH MEAL, PROTEIN: 61.46%; ĐỘ ẨM: 5.73%; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL:2,78%, TVN 59,97 Mg/100 g

KG

1,3225

CANG ICD PHUOCLONG 1

CFR

Bột cá (Peruvian steam dried Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 4020000420

TAN

1318,318

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - THAILAND STEAM DRIED FISHMEALL, PROTEIN 62,10%; ĐỘ ẨM 7,22%; TVN 118,64MG/100GM,NACL 3.90%

TAN

1430,365

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan cá ngừ- nội tạng cá ngừ 60% protein (NLSX thức ăn chăn nuôi)

KG

31

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá (Protêin: 70% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Dalyan Su Urunleri Ve Gida San. Nak. Tic. Ltd. Sti.. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1751,734

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá hữu cơ ( Fish meal nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản )

KG

1,8018

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 63% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Pesquera Pacific Star S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1421,278

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

NLSXTACN: Bột gan mực(Squid liver powder).Hàng nhập phù hợp TT:26/TT-BNNPTNT(26/06/2012)

TAN

834,0875

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản - cao gan mực ( hàng mới 100%), Nhà sx:HS AQUA FEED CO., LTD, Korea (Republic), Korea (Republic)

TAN

988,0364

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột thịt lợn(dùng làm thức ăn chăn nuôi). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017

KG

1

CANG DINH VU - HP

CIF

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

1,2

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột gan mực nhão ( Squid liver paste ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

0,9609

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

SQUID LIVER PASTE (Bột gan mực nhão 220kgs/drum). Mới 100%

TAN

1011,437

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 02/03/2020. Nhập khẩu theo TT 26/2012/BNNPTNT, ngày 25/06/2012.

KG

0,7298

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

cám gạo trích ly, hàng phù hợp TT 26/TT - BNN PTNT

TAN

170,524

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám gạo trích ly, hàng phù hợp TT 26TT/2012 - BNN PTNT

TAN

165,462

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Gluten ngô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

KG

0,6206

CP DINH VU

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

TAN

607,5129

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%, Tên hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012 ( số TT hàng 4 )

KG

0,1622

CANG DINH VU - HP

C&F

Bột Gluten Ngô- Corn Gluten Meal (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)-Hàng nhập khẩu theo danh mục thông tư 26 BNNPTNT

TAN

582,4631

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

GLUTEN NGÔ. Nguyên liệu sx tăcn,Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN. hàng mới 100%

KG

0,1655

PTSC DINH VU

CIF

Gluten ngô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

612,6528

CANG XANH VIP

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Distiliers Dried Grain Solubles) (Bột Bã Ngô)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

KG

0,2312

CANG QUI NHON(BDINH)

CFR

Bã ngô (Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS) U.S DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

0,224

CANG QUI NHON(BDINH)

C&F

Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)

TAN

375,2126

CANG QT SP-SSA(SSIT)

CFR

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/BNNPTNT của bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

KG

0,3943

GREEN PORT (HP)

CFR

Phụ gia thức ăn chăn nuôi (bổ sung Crom). PIF CHROME 0.12. Mới 100%.

KG

7,405

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Marine protein Concentrate - Bổ sung protein trong TĂCN. NK theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT, stt 2448.

KG

1,028

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Rovimix VS 0499 ( 20 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung chứa nhiều loại vitamin, dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : NA)

KG

38,2688

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE)

KG

1,8008

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

7,867

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất bổ sung trong thức ăn thủy sản : Premix 972 For Shrimp, hàng mới 100%

TAN

3864,18

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Sangrovit extra, nguyen lieu san xuat tacn, moi 100%. so giay phep 71-6/15-CN

KG

23

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC