Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng 800 GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi ( đỏ ) nguyên con đông lạnh: (SIZE 200-300G; 10kgs/thùng )&VN

KG

2,28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi đông lạnh&VN

KG

2,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 500-1200gr. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

18,8

CANG VICT

FOB

CA TRA CAT KHUC DONG LANH ( 1THUNG= 30LBS)&VN

POUND

1,6

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh (size 800G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,67

CANG VICT

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH&VN

KG

1,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-up (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 120 up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

3,53

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHN

KG

1,4522

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá hồi trout sushi cắt lát đông lạnh 8g/pc

KG

16,02

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH

KG

7,04

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG LOIN ĐÔNG LẠNH

KG

8,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ belly đông lạnh&VN

KG

3,805

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,5525

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

VN

KG

2,79

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,3

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,2837

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

3,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

KHÔ CÁ MAI &VN

KG

12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

KG

5,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TÔM THẺ CHÂN TRẮNG&VN

KG

192780

CANG CHAN MAY (HUE)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/70&VN

KG

11,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh size 61/70&VN

KG

12,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô, hàng mới 100%&VN

KG

13,0858

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x109 (nắp dể mở)

BARREL

32,2

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá ngừ bò đóng hộp ngâm dầu đậu nành (185gr/hộp, 48 hộp/thùng) &VN

BAO

33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu 195g/lon

LON

0,81

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,6726

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (1.880gr/hộp, 6hộp/thùng)&VN

BAO

33,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô (súp, mỳ, gạo)

BAO

1

NULL

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô (súp, mỳ, gạo)

BAO

1

NULL

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông &VN

LBS

4,72

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh size 71/90&VN

KG

12,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Ngao luộc đông lạnh&VN

KG

1,68

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Nguồn: VITIC