Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng đông lạnh&VN

KG

2,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH&VN

KG

1,65

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh: (SIZE 700-1000G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH, 10kg/ thùng&VN

KG

1,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

2,23

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA PHI LÊ CẮT PORTION ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Size 17-22 (gr/pc), 10 kgs/ctn&VN

KG

3,56

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 120g up. Đóng gói 5kg x 2/kiện&VN

KG

3,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM STEAK ĐÔNG LẠNH

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG CẮT STEAKS BỎ DA, BỎ XƯƠNG ĐÔNG LẠNH

KG

8,5479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng steak đông lạnh

KG

9,0388

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG LOIN ĐÔNG LẠNH

KG

8,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá ngân&VN

KG

7,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing :1.5 kgs/ctn x 6ctn/bundles&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

KHÔ CÁ CHỈ VÀNG (48 x 35.5 x 22cm)&VN

KG

4,5

HO CHI MINH

FOB

KHÔ CÁ CƠM-DRIED ANCHOVY, HIỆU: CON NGỰA, 1 THÙNG:20BAGS * 420G, HÀNG MỚI 100%&VN

BAO

71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm muối đóng lon&VN

KG

4,4017

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED SKIPJACK FLAKES IN BRINE WITH VEGETABLE BROTH, NW/DW : 1KG/950GR)

CAI

3,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 185g (48lon/ thùng) Nhãn: CARRY&VN

BAO

35,7

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,7583

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 170g (24lon/ thùng)&VN

BAO

15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ sọc dưa ngâm dầu đóng hộp

KG

4,5269

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Nguồn: VITIC