Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá rô phi đông lạnh &VN

KG

2.33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng đông lạnh&VN

KG

2.86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 1000gr up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1.43

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA XE BUOM DONG LANH, DONG BULK 20KG/THUNG&VN

KG

1.8495

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

KG

3.82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1.8524

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Hồi Vân Cắt Que Đông Lạnh 35g

KG

12.28

HO CHI MINH

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH&VN

KG

8

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

7.1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Cơm Khô (Dried Anchovy), 10kg/ thùng. Hàng mới 100%&VN

KG

5.05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7.6

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá trích khô&VN

KG

3.6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ NGUYÊN CON A1&VN

KG

6.2

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SILVER STAR", IQF HLSO EASY PEEL BLACK TIGER SHRIMP-ASC, SIZE 16-25 (DONG GOI: 10 X 1KG (20% GLAZE)/CTN), XUAT XU: VIET NAM&VN

KG

11.65

CANG VICT

FOB

Tôm th? bóc v?, không d?u, ch?a duôi du?i (Nobash

KG

12.1913

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

MƯC KHÔ PP ĐEN (L)&VN

KG

7.91

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô loại PP. (Sản xuất tại Việt Nam) 10 kgs/ctn&VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

34.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

41

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt Ý , sốt rau củ , sốt chua ngọt đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

15.75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

32.3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

31.6

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

38.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu nành đóng lon sắt 307x113 ( 1 thùng = 48 lon )

BARREL

21.38

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2.9078

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

4.2202

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

13.6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh&VN

POUND

5.2

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12.29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

THIT NGHEU LUA LUOC DONG LANH.SIZE:1000/1500.&VN

KG

2.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC