Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 24/11
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
-2000
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
-2500
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
420000-440000
-45000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
320000-340000
-35000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
420-440
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
78000-82000
-10000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2850-2950
-150
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1155-1165
0
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
170000-175000
-3000
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
-2000
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
36000-38000
-1000
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
540000-560000
-50000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
420000-440000
-35000
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
3950-4050
-250
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1550-1600
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
420000-435000
-17500
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1180000-1200000
0
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
410000-430000
0
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
380000-400000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,6125 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet