Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,45

+0,25

+0,49%

Dầu Brent giao ngay

60,41

+0,13

+0,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,65

-0,17

-4,52%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

144,43

+1,00

+0,70%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

185,35

+0,82

+0,44%