Chủng loại

ĐVT

Giá (USD)

Cảng, cửa khẩu/PTTT

Phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ động vật, đã qua xử lý hóa học.

Kg

0,093

Cảng Cát Lái (HCM), CFR

Phân bón hữu cơ GSX-03.

Kg

0,1827

Cảng Cát Lái (HCM), C&F

Phân bón hữu cơ Organic Xtra

Tấn

232,5419

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón S.A (20kg/bao)

Tấn

128

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón Ammonium Sulphate

TAN

130,397

Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) , CFR

Phân bón SA

Tấn

140,5582

Cảng Cát Lái (HCM), CFR

Phân bón SA 50kg/bao

Tấn

136

Cảng Cát Lái (HCM), CFR

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), đóng gói 40kg/bao

Tấn

124

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón Kali (MOP)

Tấn

260

Cửa khẩu Cha Lo

(Quảng Bình), DAP

DAP

 

 

Phân bón Kali (MOP)

Tấn

235

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), CPT

Phân bón Potassium Sulphate (K2SO4), đóng gói 25kg/bao.

Tấn

470

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân hóa học có chứa kali

Tấn

570

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Potassium sulfate, loại AR 500gram

Chai

1,95

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). DAF

Phân bón vô cơ Kali

Tấn

614,4595

Nam Hải, CIF

Phân bón SOP

Tấn

440

Cảng Cát Lái (HCM), CFR

Phân NPK bổ sung vi lượng GATIT CF

Tấn

990

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón hỗn hợp Garsoni NPK

Tấn

390,1792

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón lá hỗn hợp NPK, dạng lỏng

Lít

2,1651

Đình Vũ Nam Hải, CIF

Dry Roots2 (3-3-3) Pap25lb (Phân bón hữu cơ khoáng)

LBS

0,53

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón NPK 16-16-16, h

Tấn

388

Cảng Cát Lái (HCM), CFR

Phân bón NPK vô cơ -

Tấn

1500

Cảng Cát Lái (HCM), CIP

Phân bón lá hỗn hợp NPK

Kg

1,593

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón lá

Bao

30

Cảng ICD Phước Long, CIF

Phân bón hữu cơ

Kg

1,2161

Cảng Tân Vũ, Hải Phòng, C&F

Phân vi lượng bón rễ

Kg

2,9058

Đình Vũ Nam Hải, CIF

Phân bón vi lượng

Lít

2,0481

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón Multi-K .

Tấn

920

Cảng Cát Lái (HCM), CIF

Phân bón NK BS trung lượng

Bao

62

PTSC Đình Vũ, CIF

Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet