Theo ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Tổng Cty Vận tải Hà Nội, ngày 20/3, Transerco đã có phương án cắt giảm 900 lượt xe trên 28 tuyến buýt tương đương 21,3% chuyến lượt.
Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Tổng công ty xin báo cáo UBND thành phố, liên Sở GTVT - Tài chính phương án tiếp tục điều chỉnh giảm tần suất hoạt động các tuyến xe buýt của Transerco trong những ngày tới.
Theo đó, đối với những tuyến buýt đặt hàng trước 1/4, Transerco thực hiện giảm 7.558 lư xe/ngày trên tất cả các tuyến buýt (tương đương trên 77%) số lượt xe). Đối với những tuyến thực hiện theo hợp đồng đấu thầu sau 1/4/2020, Transerco thực hiện giảm 7.832 lượt xe/ngày trên tất cả các tuyến buýt của Tổng công ty (tương đương 77,5%) đang khai thác.
Về thời gian thực hiện, Transerco cho biết, bắt đầu từ ngày 27/3/2020 đến 5/4/2020. Trong quá trình thực hiện Tổng công ty sẽ tiếp tục theo dõi và căn cứ vào tình hình thực tế để báo cáo thành phố, Liên Sở GTVT- Tài chính điều để chỉnh cho phù hợp.

Nguồn: Tiền Phong