Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh
Thời gian kí kết : 24/9/1996.
Địa điểm kí kết : Hà Nội.
Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Bangladesh.
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh được kí kết với mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai hai nước, theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.
Bằng mọi biện pháp có thể các bên phát triển và tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước phù hợp với các quy định của pháp luật hai nước về xuất khẩu và nhập khẩu. Các bên nghiên cứu đề nghị và cùng giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm mục đích tăng cường sự thân thiện giữa hai nước.
Các bên dành cho bên kia chế độ đãi ngộ trong các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hải quan và thuế quan áp dụng cho hàng hoá xuất nhập khẩu không kém ưu đãi hơn đãi ngộ mỗi bên dành cho một nước thứ ba
Cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam và Bangladesh
Quan hệ Việt Nam - Bangladesh đã được xây dựng và có truyền thống tốt đẹp lâu đời. Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Bangladesh có nhiều chuyển biến tích cực.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, về hợp tác kinh tế - thương mại, năm 2002, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Bangladesh chỉ đạt 14 triệu USD thì đến năm 2018 đã tăng kỉ lục tới mức 813,5 triệu USD. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam - Bangladesh đạt 527,8 triệu USD.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Bangladesh là xi măng, phôi thép, điện thoại di động.
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Bangladesh là nguyên phụ liệu dệt may, da, giày, tân dược và vừng.
Kì vọng của Chính phủ hai nước là trong năm nay và năm 2020, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt mục tiêu 1 tỉ USD mà muốn hiện thực hóa điều này thì không thể thiếu chất xúc tác và sự nỗ lực của 2 phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - Bangladesh.
Cam kết về thuế quan
Trong khuôn khổ các qui định hiện hành nước mình cho phép việc nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hoá dưới đây được miễn thuế, lệ phí hải quan và các lệ phí khác nếu việc nhập khẩu, xuất khẩu đó là hợp pháp theo quy định của pháp luật nước đó.
- Hàng mẫu và các vật liệu quảng cáo (sách giới thiệu, ảnh và các loại khác) để chào hàng.
- Sản phẩm, hàng hoá và các vật liệu tham gia hội chợ và triển lãm, với điều kiện là các sản phẩm, hàng hoá và vật liệu đó phải được tái xuất sau hội chợ và triển lãm. Các hàng hoá này cũng có thể được bán trong và sau hội chợ triển lãm. Khi đó, tất cả thuế và lệ phí liên quan phải được nộp đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành nước diễn ra hội chợ, triển lãm.
Chi tiết về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng