Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Thời gian kí kết: ngày 20/5/1994.
Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.
Danh sách thành viên tham gia kí kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc
Việt Nam và Hàn Quốc mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Phạm vi áp dụng Hiệp định
Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước kí kết.
Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định
1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở, hay chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.
2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập, bao gồm các khoản thuế đối với lợi tức từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, thuế đánh vào tổng số tiền lương do xí nghiệp trả cũng như thuế đánh vào phần vốn tăng thêm, đều được coi là thuế đánh vào thu nhập.
3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định này
Tại Việt Nam:
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế lợi tức;
- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Tại Hàn Quốc:
- Thuế thu nhập;
- Thuế công ty;
- Thuế cư trú.
4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự hay về căn bản giống như các loại thuế trên được ban hành sau ngày kí kết Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành.
Các nhà chức trách có thẩm quyền của các nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi cơ bản trong luật thuế của từng Nước.
Hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Từng Nước kí kết sẽ thông báo cho Nước kí kết kia việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết theo luật của Nước mình để đưa Hiệp định này vào hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ lần thông báo sau cùng.
Hiệp định sẽ áp dụng đối với các khoản thuế khấu trừ tại gốc, thu trên các khoản thu nhập được chi trả hay khấu trừ cho các đối tượng không cư trú kể từ ngày 1/1 của năm dương lịch tiếp sau năm Hiệp định có hiệu lực và đối với các loại thuế khác, trong các năm tính thuế bắt đầu từ sau ngày 1/1 năm dương lịch tiếp sau năm Hiệp định này có hiệu lực.
Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng