Năm qua, châu Á đã sản xuất được 1.374,9 triệu tấn thép thô, tăng 1,5% so với năm 2019, do sản lượng thép của Trung Quốc tăng lên. Cụ thể, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 1.053 triệu tấn trong năm 2020, tăng 5,2% so với năm 2019, nâng thị phần của nước này trong tổng sản lượng thép thô toàn cầu từ 53,3% năm 2019 lên 56,5% năm 2020.

Trong khi đó, sản lượng của Ấn Độ năm 2020 chỉ đạt 99,6 triệu tấn, giảm 10,6% so với năm trước đó; Nhật Bản sản xuất được 83,2 triệu tấn, giảm 16,2%; Hàn Quốc đạt 67,1 triệu tấn, giảm 6%.

Năm 2020, EU sản xuất thép thô sụt giảm 11,8% so với năm trước đó, đạt 138,8 triệu tấn, trong đó Đức sản xuất 35,7 triệu tấn, giảm 10%; Ukraina sản xuất 20,6 triệu tấn, giảm 1,1%; Nga sản xuất 73,4 triệu tấn, tăng 2,6%; Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 35,8 triệu tấn, tăng 6%.
Sản lượng thép thô của khu vực Bắc Mỹ năm 2020 giảm 15,5% xuống 101,1 triệu tấn do sản lượng của cả 3 nước sản xuất chủ chốt Mỹ, Canada và Mexico đều giảm. Cụ thể, Mỹ đạt 72,7 triệu tấn (-17,2%), Canada đạt 11,1 triệu tấn (-14,1%), Mexico đạt 16,9 triệu tấn (-8,3%).
Top 10 thị trường sản xuất thép lớn nhất thế giới trong năm 2020 là: Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Brazil, Iran.

Nguồn: VITIC/ Worldsteel