Thép CRC: Theo thống kê, trong tháng 3/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 219.000 tấn thép cuộn cán nguội, tăng 24,81% so với tháng trước đó, nhưng giảm 14% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 30.000 tấn, tăng 3,98% so với tháng trước đó, giảm 32,08% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 770 tấn, tăng 1.267,85% so với tháng trước đó, giảm 3,53% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 4.100 tấn, giảm 19,53% so với tháng trước đó, giảm 48,67% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 7.500 tấn, tăng 98,21% so với tháng trước đó, tăng 58,87% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép HRC: Theo thống kê, trong tháng 3/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 946.000 tấn thép cuộn cán nóng, tăng 6,3% so với tháng trước đó, nhưng giảm 9,88% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 86.000 tấn, giảm 6,79% so với tháng trước đó, giảm 1,77% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 19.000 tấn, tăng 412,32% so với tháng trước đó, tăng 12,53% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 31.000 tấn, tăng 266,7% so với tháng trước đó, nhưng giảm 31,01% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 206.000 tấn, tăng 52,19% so với tháng trước đó, tăng 0,82% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép: Thống kê sơ bộ được đưa ra bởi Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF), sản lượng gang, thép thô và thép cán nóng trong tháng 4/2018 giảm so với tháng trước đó và so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng gang đạt 63,3 triệu tấn, giảm 5,6% so với tháng trước đó và giảm 2,8% so với cùng tháng năm ngoái, sản lượng thép thô đạt 87,2 triệu tấn, giảm 4% so với tháng trước đó và giảm 0,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Sản lượng thép thô ngày trong tháng 4/2018 đạt 2,9 triệu tấn, giảm 0,8% so với tháng trước đó. Sản lượng thép lò cao đạt 64,5 triệu tấn, giảm 4,9% so với tháng trước đó, giảm 2,6% so với cùng tháng năm ngoái, thép lò điện đạt 22,7 triệu tấn, giảm 1,3% so với tháng trước đó, nhưng tăng 6,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Thống kê sơ bộ được đưa ra bởi Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu thép của nước này trong tháng 4/2018 đạt 2,8 triệu tấn, giảm 5,7% so với cùng tháng năm ngoái, cũng giảm 17% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 470.000 tấn, giảm 3 tháng liên tiếp, giảm 4,4% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 505.000 tấn, giảm 22,5% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 975.000 tấn, tăng 5,6% so với cùng tháng năm ngoái, sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 50.000 tấn, giảm 39,2% so với cùng tháng năm ngoái, sang Nga đạt 2.000 tấn, tăng 37% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 140.000 tấn, tăng 13,1% so với cùng tháng năm ngoái, sang EU đạt 23.000 tấn, tăng 44,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg