Sắt tây: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 5/2018 nước này đã xuất khẩu 10.500 tấn sắt tây, tăng 20,9% so với tháng trước đó nhưng giảm 19,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 3.500 tấn, twang 15,6% so với 3.000 tấn tháng 4/2018, nhưng giảm 3,8% so với 3.600 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Pakistan đạt 1.600 tấn, sang Canada đạt 1.200 tấn, sang Mexico đạt 1.160 tấn.
Thép: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, nhập khẩu thanh cốt thép của Mỹ trong tháng 6/2018 đạt 2,24 triệu tấn, giảm 15,3% so với tháng trước đó và giảm 36,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Dự báo từ Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI) cho biết, nhập khẩu thanh cốt thép của nước này chiếm khoảng 22% và trong 6 tháng đầu năm 2018 chiếm 25%. Trong số đó, Canada là thị trường hàng đầu với khoảng 390.000 tấn, Brazil xếp thứ hai với khoảng 253.000 tấn, các khu vực khác với tổng cộng khoảng 650.000 tấn.
Nhập khẩu phôi thép, thép tấm của Mỹ đạt 560.000 tấn, tăng 32% so với tháng trước đó, tiếp theo là thép tấm HDG với 247.000 tấn, tăng 6% so với tháng trước đó, thép ống với 179.000 tấn, giảm 25% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, nhập khẩu thép cuộn cán nóng, thép ống dây và thép cuộn cán nguội giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép HDG: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của nước này trong tháng 6/2018 đạt 247.000 triệu tấn, tăng 5,7% so với tháng trước đó và giảm 9,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Canada là thị trường hàng đầu với 81.000 tấn, tăng so với 71.000 tấn tháng 6/2017, UAE đứng thứ hai với 16.000 tấn, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 3 với 11.000 tấn, tất cả các thị trường khác đạt tổng cộng khoảng 18.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg