Theo Feng Hsin, không có sự thay đổi đáng kể trong giá thép phế liệu. Bởi vậy, công ty quyết định giữ giá không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép ở mức 17.700 NTD/tấn. Giá thép phế liệu ở mức 9.600-11.500 NTD/tấn và giá thép thương phẩm ở mức 21.000 NTD/tấn.
Thép CRC: Nhập khẩu thép cuộn cán nguội của Đài Loan trong tháng 3/2018 đạt khoảng 26.500 tấn, tăng so với 14.000 tấn tháng trước đó, xuất khẩu đạt khoảng 92.000 tấn, tăng so với 80.000 tấn tháng trước đó. Xuất khẩu ròng trong tháng 3/2018 đạt khoảng 65.000 tấn, giảm so với 68.000 tấn tháng trước đó.
Trong tháng 3/2018, nhập khẩu thép cuộn cán nguội của Đài Loan với độ dày lớn hơn hoặc ngang bằng 0,5mm đạt 20.600 tấn, tăng so với 13.000 tấn tháng 2/2018, với độ dày <0,5mm đạt 5.900 tấn, tăng 390 tấn tháng trước đó.
Xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Đài Loan với độ dày >=0,5mm đạt 54.000 tấn, tăng so với 41.000 tấn tháng 2/2018, với độ dày <0,5mm đạt 38.000 tấn, giảm so với 40.000 tấn tháng trước đó.
Thép ống: Thống kê cho biết, trong tháng 3/2018 Đài Loan đã nhập khẩu 12.000 tấn thép ống, tăng so với 9.980 tấn tháng trước đó, Đài Loan xuất khẩu khoảng 33.000 tấn thép ống, tăng so với 29.000 tấn tháng trước đó. Xuất khẩu ròng trong tháng 3/2018 đạt 21.000 tấn, tăng so với 19.000 tấn tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu thép ống hàn đạt 3.800 tấn, tăng so với 1.960 tấn tháng trước đó, thép ống liền mạch đạt 8.400 tấn, tăng so với 8.000 tấn tháng trước đó.
Xuất khẩu thép ống, thép ống hàn đạt 31.600 tấn, tăng so với 28.000 tấn tháng trước đó, thép ống liền mạch đạt 1.600 tấn, tăng so với 1.000 tấn tháng trước đó.
Thanh cốt thép: Trong tháng 3/2018, Đài Loan xuất khẩu 14.200 tấn thanh cốt thép, giảm so với 48.000 tấn tháng trước đó.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thanh cốt thép của Đài Loan đạt 95.000 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu sang Australia đạt 8.500 tấn, sang Hàn Quốc đạt 4.600 tấn và sang Guam đạt 400 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg