Thép thương phẩm và thép phế liệu: Feng Hsin Steel Co., Ltd., một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ giảm giá mua thép phế liệu thêm 200 NTD/tấn và thép thương phẩm thêm 400 NTD/tấn trong tuần này. Bên cạnh đó, công ty giữ giá thanh cốt thép không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thép thương phẩm giảm xuống 21.400 NTD/tấn, thanh cốt thép ở mức 18.000 NTD/tấn, giá mua thép phế liệu ở mức 9.100-10.000 NTD/tấn.
Thép thương phẩm: E-Sheng Steel Co., Ltd. (ESS), một trong những nhà sản xuất thép thương phẩm tại Đài Loan cho biết, sẽ giảm giá thép thương phẩm thêm 400-600 NTD/tấn trong tuần này.
Giá thép thanh góc loại nhỏ của E-Sheng ở mức 20.200-21.200 NTD/tấn, thép thanh chuỗi ở mức 20.400 NTD/tấn, thanh phẳng 38*4,5mm ở mức 20.600-22.100 NTD/tấn, một số loại thép thanh phẳng ở mức 20.100 NTD/tấn.
Bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại với Mỹ, nhu cầu ngành công nghiệp máy móc suy giảm, xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Thanh cốt thép, thép phế liệu và thép thương phẩm: Feng Hsin Steel Co., Ltd., một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ giữ giá mua thanh cốt thép, thép thương phẩm và thép phế liệu không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép không thay đổi ở mức 18.000 NTD/tấn, thép thương phẩm ở mức 21.400 NTD/tấn, giá thép phế liệu ở mức 9.100-10.000 NTD/tấn.
Thép dầm chữ H: Dragon Steel Corporation (DSC), một trong những nhà sản xuất thép thương phẩm cán nóng tại Đài Loan cho biết, sẽ giữ giá thép dầm chữ H không thay đổi trong tháng 12/2018.
Mặc dù giá thép thị trường quốc tế giảm, DSC vẫn quyết định giữ giá để ổn định thị trường. Nếu DSC giảm giá, các khách hàng hạ nguồn sẽ chịu tổn thất đối với nguyên liệu dự trữ. Giá thép dầm chữ H thị trường quốc tế duy trì ổn định. Giá thỏa thuận thép dầm chữ H dao động ở mức 20.500-20.700 NTD/tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: vinanet