Thép ống: Xuất khẩu thép ống của Hàn Quốc trong tháng 8/2018 chịu ảnh hưởng bởi hạn ngạch nhập khẩu thép của Mỹ giảm mạnh. Xuất khẩu giảm xuống còn khoảng 147.000 tấn so với 248.000 tấn cùng tháng năm ngoái tương đương giảm 53,8%.
Xuất khẩu thép ống Hàn Quốc giảm xuống 2.400 tấn so với 80.000 tấn cùng tháng năm ngoái, giảm 97%, xuất khẩu đường ống giảm từ 53.000 tấn xuống 23.000 tấn, giảm 56% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu ống hàn giảm từ 3.300 tấn xuống 1.400 tấn, xuất khẩu ống chữ nhật giảm từ 8.200 tấn xuống 1.600 tấn. Các nhà sản xuất thép ống Hàn Quốc dự kiến Hàn Quốc sẽ tiếp tục xuất khẩu ống dầu sang Mỹ trong quý 4/2018. Theo thông báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/8/2018, Mỹ sẽ đặc biệt hạn chế hạn ngạch nhập khẩu đối với sản phẩm thép Hàn Quốc.
Xuất khẩu thép ống của Hàn Quốc trong tháng 9/2018 đạt 93.400 tấn, giảm 65,5% so với cùng tháng năm ngoái. Hạn ngạch xuất khẩu đạt 2,68 triệu tấn, chiếm 70% xuất khẩu thép trung bình năm của Hàn Quốc sang Mỹ từ năm 2015 đến năm 2017, và 1,04 triệu tấn đối với xuất khẩu thép ống từ Hàn Quốc. Hầu hết các nhà sản xuất thép ống Hàn Quốc vẫn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế thương mại.
Thực tế, thép ống được xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 9/2018 chỉ đạt 9.600 tấn, giảm mạnh 90% so với cùng tháng năm ngoái và thép ống dẫn dầu (OCTG) giảm 97% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép không gỉ: Thống kê từ Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), trong tháng 8/2018, Hàn Quốc đã xuất khẩu khoảng 71.000 tấn thép dải rộng cán nóng không gỉ, giảm 1,7% so với tháng trước đó.
Xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á chiếm 40,9%, đạt tổng cộng 29.000 tấn. Trong số đó, Thái Lan đạt 15.000 tấn, Việt Nam đạt 12.000 tấn và Đài Loan đạt 17.000 tấn. Xuất khẩu sang các nước Đông Bắc Á chiếm 21,1%, đạt tổng cộng 15.000 tấn. Trong số đó, Trung Quốc đạt 12.000 tấn và Nhật Bản đạt 2.800 tấn. Mặt khác, trong tháng 8/2018, xuất khẩu thép không gỉ cán nóng loại 300 của Hàn Quốc đạt 64.000 tấn và loại 400 đạt 6.400 tấn.
Thanh cốt thép: Theo thống kê, nhập khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc trong tháng 8/2018 hồi phục nhẹ. Nhập khẩu thanh cốt thép trong tháng 8/2018 đạt 25.000 tấn, tăng so với 20.000 tấn tháng 7/2018, vẫn ít hơn 30.000 tấn.
Trong số đó, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt khoảng 14.000 tấn, từ Trung Quốc đạt 10.600 tấn và từ Đài Loan đạt 900 tấn.
Nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 88% so với cùng tháng năm ngoái. Sự suy giảm mạnh chủ yếu do giá thanh cốt thép thị trường nội địa tăng và giá thanh cốt thép thị trường Trung Quốc cạnh tranh yếu.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: vinanet