Thép CRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 2/2018 nước này đã xuất khẩu khoảng 45.000 tấn thép cuộn cán nguội, tăng 2,1% so với tháng trước đó nhưng giảm 12,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 29.000 tấn, tăng so với 25.000 tấn tháng 1/2018 và 27.000 tấn tháng 2/2017, sang Canada đạt 15.000 tấn, sang các thị trường khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép phế liệu: Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), trong tháng 2/2018 nước này xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 33,9% so với tháng trước và tăng 18,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 325.000 tấn, tăng 5,3% so với tháng trước đó nhưng giảm 8,7% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 220.000 tấn, sang Đài Loan đạt 155.000 tấn, sang Việt Nam đạt 112.000 tấn, và sang Trung Quốc đạt khoảng 8.000 tấn.
Thống kê cho biết, trong tháng 3/2018 Mỹ nhập khẩu khoảng 409.000 tấn, tăng 24,1% so với 329.000 tấn tháng 2/2018, nhưng giảm 4,1% so với 426.000 tấn tháng 3/2017.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt khoảng 288.000 tấn, từ Hà Lan đạt 48.000 tấn, từ Mexico đạt 42.000 tấn, từ Tây Ban Nha đạt 20.000 tấn.
Trong quý I/2018, Mỹ nhập khẩu khoảng 1,1 triệu tấn thép phế liệu, tăng so với 1,05 triệu tấn quý trước đó, nhưng thấp hơn 1,15 triệu tấn cùng quý năm ngoái.
Thanh cốt thép: Số liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 3/2018 nước này nhập khẩu khoảng 114.000 tấn thanh cốt thép, tăng 214,7% so với tháng trước đó nhưng giảm 48,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 67.000 tấn, tăng so với 18.000 tấn tháng 2/2018, từ Qatar đạt 20.800 tấn, từ Peru đạt 15.000 tấn, từ Mexico đạt 5.800 tấn, từ Cộng hòa Dominica đạt 4.900 tấn.
Thép: Thống kê từ Bộ Thương mại (DOC), trong tháng 3/2018 nước này đã xuất khẩu 788.000 tấn thép, tăng 7,9% so với tháng trước đó, nhưng giảm 8,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 421.000 tấn, tăng 18,3% so với tháng trước đó, tăng 3,8% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 269.000 tấn, giảm 6,6% so với tháng trước đó, giảm 20,4% so với cùng tháng năm ngoái, sang Italia đạt 12.000 tấn, sang Trung Quốc đạt 7.000 tấn, sang Ấn Độ đạt 7.200 tấn, sang Bỉ đạt 5.200 tấn, sang Hàn Quốc đạt 4.500 tấn.
Xuất khẩu sản phẩm thép chủ yếu bao gồm thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng đạt 107.500 tấn, thép tấm đạt 80.000 tấn, thép thương phẩm kết cấu dày đạt 60.000 tấn, thép tấm cán nóng đạt 54.000 tấn và thép thanh cán nóng đạt 49.000 tấn.
Thép ống tiêu chuẩn: Số liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 3/2018, nước này nhập khẩu khoảng 84.000 tấn thép ống tiêu chuẩn, tăng 27,1% so với tháng trước đó, nhưng giảm 10,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt 18.000 tấn, tăng so với 16.000 tấn tháng trước đó, tăng so với 16.100 tấn cùng tháng năm ngoái, từ Hàn Quốc đạt 14.000 tấn, từ Thái Lan đạt 10.700 tấn, từ Mexico đạt 5.200 tấn, từ UAE đạt 4.900 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg