Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,2% lên 6.748 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 27/6/2018.
Giá đồng kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% lên 52.320 CNY (7.655,28 USD)/tấn, chuỗi tăng hàng tháng dài nhất 11 năm trong phiên trước đó.
Hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 8/2020 tăng mạnh nhất trong gần 1 thập kỷ, được thúc đẩy bởi các đơn hàng xuất khẩu mới tăng lần đầu tiên trong năm nay.
Sản lượng đồng tại Chile trong tháng 7/2020 giảm 4,6% xuống 467.913 tấn, tháng giảm thứ 2 liên tiếp kể từ khi Covid-19 bùng phát.
Trên sàn London, giá nickel tăng 1,3% lên 15.560 USD/tấn và giá kẽm tăng 1,5% lên 2.551,5 USD/tấn. Trên sàn Thượng Hải giá kẽm tăng 1,3% lên 20.320 CNY/tấn và giá chì tăng 1,14% lên 15.895 CNY/tấn.
Thị trường chứng khoán châu Á suy yếu trong ngày 1/9/2020 sau khi chứng khoán phố Wall đóng cửa giảm.
Giá các kim loại cơ bản ngày 1/9/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

3,0405

0,40 %

Chì

USD/tấn

1.947,00

-0,52%

Nickel

USD/tấn

15.336,50

1,17%

Nhôm

USD/tấn

1.799,75

1,21%

Thiếc

USD/tấn

17.822,50

0,37%

Kẽm

USD/tấn

2.514,75

0,71%

Nguồn: VITIC/Reuters