Kết quả cuộc họp của Fed có thể làm rõ kế hoạch duy trì lãi suất gần bằng 0 của ngân hàng trung ương kéo dài bao lâu.
Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,1% lên 5.230 USD/tấn và giá đồng kỳ hạn tháng 6/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 0,8% lên 42.630 CNY (6.021,7 USD)/tấn.
Trên sàn London, giá nhôm tăng 0,6% lên 1.513 USD/tấn, giá nickel không thay đổi ở mức 12.295 USD/tấn, giá kẽm tăng 0,7% lên 1.943,5 USD/tấn và giá chì tăng 0,2% lên 1.647 USD/tấn.
Trên sàn Thượng Hải, giá nhôm tăng 1,2% lên 12.615 CNY/tấn, giá nickel tăng 0,5% lên 101.000 CNY/tấn, giá kẽm tăng 1,3% lên 16.290 CNY/tấn, trong khi giá chì giảm 0,7% xuống 13.740 CNY/tấn.
Nam Phi và Peru chuyển sang dỡ bỏ đóng cửa, các công nhân khai thác lưỡng lự trở lại làm việc mà không có đồ bảo hộ.
Jiangxi Copper Co 600362.SS, 0358.HK – công ty sản xuất đồng hàng đầu Trung Quốc – cho biết lợi nhuận trong quý 1/2020 giảm 78,4% so với quý 1/2019, trong khi Aluminum Corp of China Ltd 601600.SS, 2600.HK báo cáo lợi nhuận ròng trong quý 1/2020 giảm 93,1% so với cùng quý năm ngoái.

Giá các kim loại cơ bản ngày 29/4/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

2,3585

0,43 %

Chì

USD/tấn

1.619,50

0,37%

Nickel

USD/tấn

12.226,50

0,41%

Nhôm

USD/tấn

1.504,50

-0,17%

Thiếc

USD/tấn

15.345,00

-0,74%

Kẽm

USD/tấn

1.905,00

1,17%

Nguồn: VITIC/Reuters