5 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực thu được từ 1 tỷ USD trở lên trong tháng 8 vừa qua gồm: Điện thoại và linh kiện; dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; giày dép.

Dù đây mới là con số ước tính của Tổng cục Hải quan nhưng căn cứ theo dữ liệu khai báo 15 ngày đầu tháng, quy luật tăng trưởng, kim ngạch “tỷ đô” nắm chắc trong tay 5 nhóm hàng xuất khẩu quan trọng này.

Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng trước, nâng kim ngạch hết tháng 8 lên 30,88 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may, ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng lên 19,42 tỷ USD, tăng 14,9%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước, và tổng trị trong 8 tháng là 18,44 tỷ USD, tăng 14,2%.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, ước đạt 1,35 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước, nâng tổng trị giá trong 8 tháng lên 10,56 tỷ USD, tăng 26,9%.

Hàng giày dép, ước đạt 1,4 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước, nâng tổng trị giá trong 8 tháng lên 10,53 tỷ USD, tăng 9,6%.

Như vậy, giày dép là nhóm hàng duy nhất có kim ngạch sụt giảm so với tháng 7/2018.

Tuy nhiên, nhìn rộng ra cả 8 tháng qua, 5 nhóm hàng chủ lực đều duy trì mức tăng trưởng cao với 4/5 nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng 2 con số và cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước.

Trong tháng 8 vừa qua, riêng 5 nhóm hàng chủ lực đóng góptới 60% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tính chung trong tháng 8, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 41,9 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 20,9 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước; nhập khẩu ước đạt 21 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước.

Trong tháng 8, cán cân thương mại của nước ta ước tính thâm hụt 100 triệu USD, bằng 0,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, lũy kế hết tháng 8 cả nước vẫn thặng dư hơn 2,75 tỷ USD.

Hết tháng 8, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 308,07 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó xuất khẩu là 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% và nhập khẩu là 152,66 tỷ USD, tăng 11,6%.

Nguồn: Baohaiquan.vn