Như vậy, tính hết ngày 15/8 tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 286,29 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 34,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 thâm hụt 47 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8, nước ta tiếp tục thặng dư 2,92 tỷ USD.
15 ngày đầu tháng 8 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt gần 13 tỷ USD, giảm 17,2%, tương ứng giảm 2,7 tỷ USD so với nửa cuối tháng 7/2018.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 185,47 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng 22,54 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối đạt 17,13 tỷ USD.
Về hoạt động xuất khẩu, tổng trị giá trong kỳ 1 tháng 8 vừa qua đạt 9,73 tỷ USD, giảm 17,6% (tương ứng giảm 2,08 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2018.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 144,6 tỷ USD, tăng 16,1% (tương ứng tăng 20,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
So với nửa cuối tháng 7/2018, một số nhóm hàng có kim ngạch giảm mạnh là: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 448 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 305 triệu USD; hàng dệt may giảm 207 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 164 triệu USD; sắt thép các loại 154 triệu USD; giày dép các loại giảm 144 triệu USD…
Về nhập khẩu, trị giá trong kỳ 1 tháng 8 đạt 9,78 tỷ USD, giảm 16,6% (tương ứng giảm 1,95 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2018.
Tính đến hết ngày 15/8, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 141,68 tỷ USD, tăng 11,4% (tương ứng tăng 14,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
So với nửa cuối tháng 7/2018, nhập khẩu biến động giảm ở một số nhóm lớn như: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 241 triệu USD; vải các loại giảm 135 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 123 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 98 triệu…
Nguồn: Thái Bình/haiquanonline.vn