Thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, 15 ngày đầu tháng này kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 11,542 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 9,694 tỷ USD.Qua đó, lũy kế từ đầu năm đến 15/5, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 89,909 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu là 88,9 tỷ USD.Như vậy, riêng nửa đầu tháng 5, cả nước nhập siêu tới gần 1,85 tỷ USD và lũy kế từ đầu năm con số này là hơn 1 tỷ USD.
Nửa đầu tháng này, 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,22 tỷ USD và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,688 tỷ USD.
2 nhóm hàng trên cũng là những nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất kể từ đầu năm với kim ngạch “chục tỷ USD”. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 18 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 13,25 tỷ USD.
Với tổng kim ngạch đạt 31,25 tỷ USD, 2 nhóm hàng chủ lực chiếm gần 35% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.
Với hoạt động xuất khẩu, 3 nhóm hàng quen thuộc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trogn 15 ngày đầu tháng 5 gồm: Điện thoại và linh kiện (1,711 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,247 tỷ USD); dệt may(1,177 tỷ USD).
Điều đáng mức cho hoạt động xuất khẩu là đến trung tuần tháng nay, nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất là điện thoại đã đạt được tăng trưởng dương sau 4 tháng đầu năm bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, đến 15/5, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 17,717 tỷ USD, tăng nhẹ 0,76% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc nhập siêu lớn trong nửa đầu tháng 5 cho thấy cán cân thương mại của Việt Nam những tháng đầu năm nay liên tục biến động không theo quy luật và rất khó đoán định.
Trong đó, tháng 1 xuất siêu 815 triệu USD; tháng 2 nhập siêu 769 triệu USD; tháng 3 quay lại xuất siêu 1,627 tỷ USD.
Nhưng tháng 4 vừa qua cán cân thương mại lại thâm hụt 554 triệu USD, và 15 ngày đầu tháng 5 nhập siêu tiếp tục được nới rộng như đề cập ở trên.

Nguồn: Baohaiquan.vn