Khảo sát 6 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 11h:30’ Ở chiều mua vào, có 3 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá; 1 ngân hàng giữ nguyên giá; Ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá bán, 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào. 
Tại ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.256 – 27.595 VND/EUR.
Tại ngân hàng Đông Á tăng 21 VND/EUR giá mua và tăng 24 đồng giá bán duy trì mức 26.710 – 27.180 VND/EUR.
Tại ngân hàng Techcombank giảm 213 VND/EUR giá mua và giảm 525 VND/EUR giá bán, còn mức 26.497 - 27.705 VND/EUR.
Tại ngân hàng Vietinbank tăng 90 VND/EUR giá mua và tăng 275 VND/EUR giá bán, còn mức 26.721 - 27.746 VND/EUR.
Tại ngân hàng BIDV tăng 34 VND/EUR giá mua và tăng 109 VND/EUR giá bán, còn mức 26.531 - 27.596 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.256 - 26.721 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.180 - 27.746 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Vietinbank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 26.721 VND/EUR; Đông Á là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.595 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 11h30, đồng euro đồng loạt tăng 20 đồng cho cả hai chiều mua - bán lên giao dịch ở mức là 27.050 - 27.150 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 11h30 giao dịch ở mức 1,1631 USD/EUR, giảm 0,35% so với giá đóng cửa gần nhất.
Tỷ giá Euro ngày 29/9/2020
ĐVT: VND/EUR

Nguồn: VITIC