Tỷ giá EUR cập nhật lúc 14:59 01/12/2020 có thể thấy có 0 ngân hàng tăng giá, 13 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 12 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín với giá là 27,461 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn 27,720VNĐ/EUR.
Tỷ giá EUR các NHTM như sau:
Ngân hàng Vietcombank giảm 51 VND/EUR giá mua và giảm 54 VND/EUR giá bán, xuống mức 26,935.44 – 28,309.23 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu (ACB) giảm 71 VND/EUR giá mua và giảm 97 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,344 – 27,834 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 20 VND/EUR giá mua và giảm 30 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,370 – 27,850 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giảm 84 VND/EUR giá mua và cũng giảm 84 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,301 – 28,141 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 38 VND/EUR giá mua và giảm 40 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,146 – 28,361 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank giảm 77 VND/EUR giá mua và giảm 54 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,205 – 28,077 VND/EUR.
Ngân hàng Quân Đội (MB) giảm 57 VND/EUR giá mua và giảm 70 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,198 – 28,320 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc tế giảm 81 VND/EUR giá mua và giảm 82 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,355 – 27,883 VND/EUR.
Ngân hàng SaiGon giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 27,260 – 27,720 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 66 VND/EUR giá mua và cũng giảm 66 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.633 – 27.738 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank giảm 26 VND/EUR giá mua và giảm 28 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,461 – 27,866 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 66 VND/EUR giá mua và cũng giảm 66 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.557 – 28,371VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 49 VND/EUR giá mua và giảm 50 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,215– 28,309VND/EUR.
Ngân hàng Agribank giảm 81 VND/EUR giá mua và cũng tăng 197 VND/EUR giá bán, duy trì mức 27,265– 28,952VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 95 VND/EUR giá mua và giảm 98 VND/EUR giá bán, xuống mức 27,083– 28,061VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng đồng loạt giảm 50 đồng cho chiều mua và 70 đồng tại chiều bán và giao dịch mức là 27.620 - 27.700 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,1958 USD/EUR, tăng 0,26% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (30/11).

Tỷ giá Euro ngày 1/12/2020

                                                                          ĐVT: VND/EUR  

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26,935(-51.88)

27,207-52.40

28,309(-54.52)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

27,344(-71)

27,453-72

27,834(-97)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27,370(-20)

27,480-20

27,850(-30)

SeABank (SeABank)

27,301(-84)

27,381-84

28,141(-84)

Techcombank (Techcombank)

27,146(-38)

27,359-39

28,361(-40)

VPBank (VPBank)

27,205(-77)

27,393-78

28,077(-54)

Ngân hàng Quân Đội (MB)

27,198(-57)

27,335-57

28,320(-70)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27,355(-81)

27,465-81

27,883(-82)

SaiGon (SCB)

27,260)

27,340

27,(720)

Sacombank (Sacombank)

27,461(-26)

27,561-26

27,866(-28)

Vietinbank (Vietinbank)

27,266(-66)

27,291-66

28,371(-66)

BIDV (BIDV)

27,215(-49)

27,289-48

28,309(-50)

Agribank (Agribank)

27,265(-81)

27,334-82

28,952(+917)

HSBC Việt Nam (HSBC)

27,083(-95)

27,210-96

28,061(-98)

 

 

Nguồn: VITIC