Hầu hết nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt tốc độ tăng trưởng dương. Riêng nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, lần đầu tiên suy giảm kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2011.

infographics 10 nhom hang xuat khau ty usd

Nguồn: Baohaiquan.vn