Trình bày trước phiên họp Quốc hội sáng nay (ngày 20/10/2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết Hiệp định TPP là Hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với sự tham gia của 12 quốc gia, chiếm khoảng 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Sau 5 năm, các nước đã kết thúc đàm phán Hiệp định vào ngày 05 tháng 10 năm 2015. 

Mục tiêu của Hiệp định TPP là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát huy sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; tạo nhiều việc làm mới; nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo.

Việt Nam đã chủ động tham gia đàm phán Hiệp định này ngay từ đầu với tư cách là quan sát viên đặc biệt và trở thành thành viên chính thức từ tháng 11 năm 2010.

Trong quá trình xây dựng phương án và đàm phán, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần báo cáo và thực hiện nghiêm túc các chủ trương về hội nhập quốc tế theo Nghị quyết, bảo đảm lợi ích quốc gia cao nhất, không ký kết Hiệp định bằng mọi giá. Bên cạnh đó, các nước tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam và có đối xử linh hoạt, dành cho Việt Nam lộ trình thực thi phù hợp. 

Khi kết thúc đàm phán, Việt Nam đạt được kết quả theo đúng chủ trương, chỉ đạo nêu trên và phương án đã được Bộ Chính trị phê duyệt. 

Theo thỏa thuận, các Bên tiếp tục hoàn tất các văn bản, thủ tục để có thể cùng ký chính thức Hiệp định vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Sau đó, các nước sẽ tiến hành phê chuẩn Hiệp định theo quy định pháp luật của mỗi nước với mục tiêu là đưa Hiệp định có hiệu lực từ giữa năm 2017 hoặc đầu năm 2018. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc thực hiện Hiệp định TPP sẽ tạo thêm nhiều cơ hội, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tăng mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần tăng trưởng kinh tế cao hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Đối với một số ngành hàng khả năng cạnh tranh còn thấp, đàm phán đã đạt được lộ trình với thời gian thực thi phù hợp để giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, với những kinh nghiệm trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là sau hơn 8 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và với bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam, Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện Hiệp định TPP.

"Việc thực hiện thành công Hiệp định TPP tùy thuộc rất lớn vào sự nỗ lực phấn đấu nâng cao nội lực và sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn Hiệp định theo đúng quy định của pháp luật", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

An Nhiên