Khảo sát 13 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 14h:30’ Ở chiều mua vào, có 0 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá; 8 ngân hàng giữ nguyên giá; Ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá bán, 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào. Trong đó mua vào và bán ra cao nhất là Ngân hàng Sacombank với giá là 26.772-27.184 VNĐ/EUR
Các ngân hàng giữ nguyên giá cả hai chiều mua vào- bán ra:
Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.351,72 – 27.695,68 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.740 – 27.210 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.735 – 27.575 VND/EUR.
Ngân hàng quân đội giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.641 – 27.762 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc tế giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.671 – 27.302 VND/EUR.
Ngân hàng ViettinBank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.677 – 27.702 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.629 – 27.698 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng Techcombank giảm 46VND/EUR giá mua và giảm 49 VND/EUR giá bán, còn mức 26.480 - 27.685 VND/EUR.
Ngân hàng VpBank giảm 96 VND/EUR cả hai chiều mua bán, còn mức 26.555 - 27.422 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank giảm 58 VND/EUR cả hai chiều mua bán, còn mức 26.772 - 27.184 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm chiều mua vào tăng chiều bán ra:
Ngân hàng HSBC giảm 221 VND/EUR giá mua và tăng 157 VND/EUR giá bán, còn mức 26.518 - 27.475 VND/EUR.
  1.                                  Tỷ giá Euro ngày 26/9/2020
  2. ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.351,72 - 27.677 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.184 - 27.762 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Vietinbank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.677 VND/EUR; Sacombank là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.184 VND/EUR.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 14h30, đồng euro được đồng loạt giảm 100 đồng cho cả hai chiều mua - bán và giao dịch ở mức là 27.000 - 27.100 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 14h30 giao dịch ở mức 1,1631 USD/EUR, giảm 0,35% so với giá đóng cửa gần nhất         

Nguồn: VITIC