Tỷ giá EUR cập nhật lúc 19:03 02/12/2020 có thể thấy có 13 ngân hàng tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 12 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín với giá là 27,679.00 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Sài Gòn 27,720.00 VNĐ/EUR.

Tỷ giá USD các NHTM như sau:

Ngân hàng Vietcombank giảm 99 VND/EUR giá mua và giảm 104 VND/EUR giá bán, còn mức 26.613,74 – 27971,07 VND/EUR..
Ngân hàng Á Châu giảm 152 VND/EUR giá mua và giảm 46 VND/EUR giá bán còn mức 26.956 – 27.561 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 50 VND/EUR giá mua và giảm 50 VND/EUR giá bán còn mức 27.020 – 27.500 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giảm 86 VND/EUR giá mua và giảm 86 VND/EUR giá bán còn mức 26.984 – 27.824 VND/EUR.
Ngân hàng Teckcombank giảm 93 VND/EUR giá mua và giảm 94 VND/EUR giá bán còn mức 26.790 – 28.001 VND/EUR.
Ngân hàng VpBank giảm 90 VND/EUR giá mua và giảm 92 VND/EUR giá bán còn mức 26.887 – 27.754 VND/EUR.
Ngân hàng Quân Đội giảm 44 VND/EUR giá mua và giảm 45 VND/EUR giá bán còn mức 26.837 – 27.991 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) giảm 92 VND/EUR giá mua và giảm 93 VND/EUR giá bán còn mức 27.033 – 27.555 VND/EUR.
Ngân hàng Saigon (SCB) giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán duy trì mức 27.260 – 27.720 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank giảm 21 VND/EUR giá mua và giảm 21 VND/EUR giá bán còn mức 27.101 – 27.505 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 67 VND/EUR giá mua và giảm 67 VND/EUR giá bán còn mức 26.868 – 27.973 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 123 VND/EUR giá mua và giảm 128 VND/EUR giá bán còn mức 26.829 – 27.904 VND/EUR.
Ngân hàng Agribank giảm 95 VND/EUR giá mua và giảm 96 VND/EUR giá bán còn mức 26.922 – 27.606 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 89 VND/EUR giá mua và giảm 92 VND/EUR giá bán còn mức 26.757 – 27.723 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng lúc tăng 230 đồng cho chiều mua và 250 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 27.850 - 27.950 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,2081 USD/EUR, tăng 0,08% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (1/12).
Tỷ giá Euro ngày 2/12/2020
ĐVT: VND/EUR
 

Nguồn: VITIC