Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 27,770.00 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 28,260.00 VNĐ/EUR.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng lúc tăng 100 đồng cho chiều mua và 70 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 28.050 - 28.100 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,2144 USD/EUR, không đổi so với giá đóng cửa ngày hôm qua (3/12).
Tỷ giá EURO tại các NHTM như sau:
Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 27.307 – 28.700 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 58 VND/EUR giá mua và tăng 51 VND/EUR giá bán lên mức 27.770 – 28.2600 VND/EUR.
Ngân hàng Teckcombank giảm 287 VND/EUR giá mua và tăng 444 VND/EUR giá bán còn mức 27.483 – 28.704 VND/EUR.
Ngân hàng VietinBank giảm 61 VND/EUR giá mua và tăng 204 VND/EUR giá bán còn mức 27.617 – 28.722 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV tăng 97 VND/EUR giá mua và giảm 24 VND/EUR giá bán còn mức 27.580 – 28.680 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 139 VND/EUR giá mua và giảm 15 VND/EUR giá bán còn mức 27.443 – 28.434 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 4/12/2020

                                                                          ĐVT: VND/EUR  

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

27,307.60

27,583.44

28,700.37

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27,770(+58)

27,880(+57)

28,260(+51)

Techcombank (Techcombank)

27,483(-287)

27,701(-179)

28,704(+444)

Vietinbank (Vietinbank)

27,617(-61)

27,642(-116)

28,722(+204)

BIDV (BIDV)

27,580(+97)

27,654(-47)

28,680(-24)

HSBC Việt Nam (HSBC)

27,443(-139)

27,572(-200)

28,434(-15)

 

Nguồn: VITIC