Theo khảo sát lúc 15h30 tại 8 ngân hàng lớn, ngân hàng BIDV tăng mạnh nhất tăng 182 VND/EUR giá mua, tăng 195 VND/EUR giá bán, lên mức 27.113 - 28.202 VND/EUR.
Vietcombank tăng 162,68 VND/EUR giá mua, tăng 170,98 VND/EUR giá bán, lên mức 26.844,20 - 28.213,29 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 172 VND/EUR giá mua, tăng 175 VND/EUR giá bán, lên mức 27.235 - 27.711 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 180 VND/EUR giá mua, tăng 190 VND/EUR giá bán, lên mức 27.270 - 27.760 VND/EUR.
Techcombank tăng 172 VND/EUR giá mua, tăng 174 VND/EUR giá bán, lên mức 27.051 - 28.266 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế tăng 168 VND/EUR giá mua, tăng 170 VND/EUR giá bán, lên mức 27.263 - 27.788 VND/EUR.
Sacombank tăng 84 VND/EUR giá mua, tăng 76 VND/EUR giá bán, lên mức 27.324 - 27.726 VND/EUR.
Vietinbank tăng 63 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.196 - 28.181 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.844,20 -27.324 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.711 - 28.266 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.324 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.711 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.450 – 27.550 VND/EUR, tăng 150 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 11h30 giao dịch ở mức 1,1868 USD/EUR, tăng 0,04% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 6/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.844,20(+162,68)

27.115,35(+164,32)

28.213,29(+170,98)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.235(+172)

27.344(+173)

27.711(+175)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.270(+180)

27.380(+180)

27.760(+190)

Techcombank (Techcombank)

27.051(+172)

27.263(+174)

28.266(+174)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.263(+168)

27.372(+168)

27.788(+170)

Sacombank (Sacombank)

27.324(+84)

27.424(+84)

27.726(+76)

Vietinbank (Vietinbank)

27.196(+63)

27.221(+63)

28.181(+63)

BIDV (BIDV)

27.113(+182)

27.186(+182)

28.202(+195)

Nguồn: VITIC