Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong những năm gần đây cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và các thành viên ASEM luôn chiếm tỷ trọng rất cao, tới 70% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó xuất khẩu chiếm khoảng trên 60% và nhập khẩu chiếm 77% đến 78%.
Kết thúc năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và thành viên ASEM vượt ngưỡng 300 tỷ USD, đạt gần 334 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2017 trước đó.
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường thành viên ASEM đạt 152 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam có xuất xứ từ thành viên ASEAM đạt 182 tỷ USD, tăng 9%. Đáng chú ý, Việt Nam luôn trong trạng thái nhập siêu với các thành viên ASEM.
Trong giai đoạn 2016-2018, thâm hụt của nước ta ở mức trên 30 tỷ USD/năm. Trong đó, nhập siêu với Trung Quốc dẫn đầu trong ASEM, cụ thể năm 2018 với 27 tỷ USD; tiếp theo là Hàn Quốc với 20,5 tỷ USD, Thái Lan 4,9 tỷ USD.
Trong khi đó ở chiều ngược lại, Hà Lan là thị trường mà Việt Nam có thặng dư thương mại lớn nhất, đạt 4,46 tỷ USD; tiếp theo Anh đạt 3,64 tỷ USD, Áo đạt 2,2 tỷ USD...
Số liệu thống kê mới nhất được phổ biến trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam và các thành viên ASEM đạt 256 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Cán cân thương mại hàng hóa của nước ta trong 9 tháng đầu năm ghi nhận thâm hụt hơn 29 tỷ USD với các thành viên ASEM.
Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAM, đạt 83,68 tỷ USD, chiếm 32,7% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam với cả khối ASEM.
Các đối tác lớn khác như: Hàn Quốc đạt 50,1 tỷ USD (chiếm tỷ trọng 19,6%), Nhật Bản đạt 29,17 tỷ USD (chiếm tỷ trọng 11,4%), Thái Lan đạt 12,74 tỷ USD (tỷ trọng 5%), Malaysia đạt 6,55 tỷ USD (tỷ trọng 3%)…
Nguồn: Baohaiquan.vn