Tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 diễn ra sáng 5/1 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đơn vị này cho biết tính đến hết năm 2017, tất cả 100% số huyện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc đều có điện.
100% số xã có điện và 98,3% số hộ dân nông thôn ở miền Bắc được sử dụng điện lưới quốc gia.
Năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ triển khai tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 133 xã và cụm xã. Hiện đã có 3.465 xã, đạt 86% do Tổng Công ty bán điện đạt tiêu chí về điện của chương trình nông thôn mới.
Tổng Công ty đặt mục tiêu trong năm 2018 lượng điện thương phẩm trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc đạt 63,9 tỷ kWh, tăng 11,75%. Tổn thất điện năng đạt 5,68%, giảm 0,06% so với thực hiện năm 2017. Đặc biệt, chỉ tiêu về mức độ hài lòng khách hàng phấn đấu tăng tối thiểu 0,1 điểm so với điểm bình quân thực hiện năm 2017.
Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, ngoài các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2017, Tổng Công ty dự kiến trong năm nay sẽ kiểm tra giám sát mua bán điện 3,6 triệu lượt khách hàng, kiểm tra đêm phòng chống trộm cắp điện 9.000 lượt. Như vậy dự kiến truy thu bồi thường 71 triệu kWh với tổng giá trị 142 tỷ đồng.
Năm 2018, EVNNPC cũng thực hiện các thủ tục cấp điện cho các khách hàng theo quy trình nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, tạo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Với phương châm khách hàng là trung tâm, năm nay, Tổng Công ty sẽ tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho các cấp quản lý và đội ngũ CBCNV để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Đồng thời tập trung các biện pháp quyết liệt đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo xu hướng tăng cung cấp 100% các dịch vụ online và tiếp nhận giải quyết các dịch vụ qua các Trung tâm hành chính công của các tỉnh.
Cùng với việc hoàn thành triển khai hệ thống CMIS 3.0 theo mô hình dữ liệu tập trung để tăng cường việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch nội bộ, Tổng Công ty cũng chuẩn bị triển khai thị trường điện, đặc biệt là thanh toán tiền điện mua trên thị trường dự kiến bắt đầu thực hiện trong năm 2018.
EVNNPC cho biết, năm 2017, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao, tình hình thiên tai, bão và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện miền Bắc, ảnh hưởng nhiều đến việc đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng....
Mặc dù vậy, Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh miền Bắc với sản lượng điện thương phẩm đạt 57,18 tỷ kWh, tăng 11,81% so với năm 2016, hoàn thành vượt mức kế hoạch điều chỉnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.
Trong đó, khách hàng công nghiệp xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất (14,7%), tiêu thụ với sản lượng 36,68 tỷ kWh và chiếm tỷ trọng 64,13%.
Đối với công tác dịch vụ khách hàng, ông Hồ Mạnh Tuấn cho hay, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị cung cấp các dịch vụ online theo đúng yêu cầu của EVN; cung cấp dịch vụ tại Trung tâm hành chính công ở Quảng Ninh, Bắc Giang và tiếp tục mở rộng cho các tỉnh còn lại.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty triển khai chữ ký số cho 27 đơn vị khi lưu bảng kê tiền điện, bảng kê hóa đơn; biên bản giao nhận chỉ số công tơ. Đồng thời triển khai chương trình nhận diện thương hiệu với phương châm lấy khách hàng là trung tâm; triển khai các hoạt động tri ân khách hàng, được xã hội và khách hàng ghi nhận.
Nhờ vậy, qua đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm 2017 do tư vấn độc lập thực hiện tại 27 Công ty điện lực thì điểm bình quân của Tổng Công ty đạt 7,86 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với chỉ tiêu EVN giao.
Cùng với việc tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 426.513 khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng của Tổng Công ty trong năm qua đạt 5,25 ngày/7 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định. 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên EVNNPC thuê tư vấn đánh giá mức độ hài lòng khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, điểm đánh giá trung bình là 7,76 điểm.
Để thực hiện được các chỉ tiêu trong năm kế hoạch 2018, theo Phó Tổng Giám đốc Hồ Mạnh Tuấn, Tổng Công ty đã yêu cầu 27 Công ty điện lực thường xuyên kiểm tra, rà soát các khách hàng có nhiều mục đích sử dụng điện tại 1 địa điểm, có số hộ dùng chung, các khách hàng sản xuất có quy mô nhỏ có nguy cơ trốn giá đảm bảo quản lý bán điện đúng quy định.
Cùng với đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng các khu vực phụ tải tập trung có giá bán điện cao, sản lượng lớn, đặc biệt là các khung giờ cao điểm, Tổng Công ty còn yêu cầu các đơn vị kịp thời nắm bắt quy hoạch, quy mô phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo việc cung cấp điện nhằm tăng doanh thu và thương phẩm.
Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các quy trình, quy định quản lý nội bộ để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng khi có yêu cầu về dịch vụ cung cấp điện.