Nguồn: Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Đây là những con số trong báo cáo về tình hình đăng ký DN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh  (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 DN trong 7 tháng năm 2017 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ DN thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 2.706 DN, tăng 68%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 DN, tăng 31%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 DN, tăng 31%; giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 DN, tăng 29%;...

Cũng trong 7 tháng qua, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường tăng so với cùng kỳ năm 2016, gồm: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.801 lao động, tăng 48%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 6.469 lao động, tăng 34%; giáo dục và đào tạo đăng ký 12.544 lao động, tăng 26%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 40.913 lao động, tăng 25%...

Nguồn: dangcongsan.vn