Đầu tư nước ngoài trong tháng 10 đầu năm đã giảm 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,28 tỷ USD, giảm so với mức giảm 42,5% của năm ngoái, theo Reuters cho biết.
Đầu tư ra nước ngoài của các công ty Trung Quốc đã giảm mạnh kể từ khi Bắc Kinh thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ về vốn ra khỏi đất nước.
Trung Quốc cho biết vẫn tiếp tục khuyến khích các giao dịch ở nước ngoài thật sự nhưng hứa sẽ hạn chế đầu tư vào các bất động sản, khách sạn, giải trí, câu lạc bộ thể thao và ngành công nghiệp điện ảnh ở nước ngoài mà họ nghi ngờ là có tính đầu cơ hơn và nhằm phá vỡ kiểm soát vốn chặt chẽ.
Các quan chức cao cấp gần đây đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài và khuyến khích các công ty mở rộng trên toàn cầu khi đất nước này đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu.
Bộ Thương mại cho biết, đầu tư tại các nước liên quan đến sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một kế hoạch cơ sở hạ tầng rộng khắp liên kết châu Á với Trung Đông và châu Âu, đã đạt được mức 11,18 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay.
Bộ Thương mại cho biết, sáng kiến Vành đai và Con đường chiếm 13% tổng đầu tư, tăng so với mức 8,3% của tất cả các giao dịch trong năm ngoái.
 Nguồn: VITIC/Reuters