Nationwide cho biết giá giảm 1,7% trong tháng 5/2020 so với tháng trước đó, tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2009. Tính theo thời hạn hàng năm, giá tăng 1,8%, chậm hơn so với 3,7% trong tháng 4.
Một thăm dò các nhà kinh tế của Reuters chỉ ra sự sụt giảm hàng tháng 1% và tăng hàng năm 2,8%. Chính phủ Anh đã nới lỏng một số hạn chế với thị trường nhà tại Anh trong tháng 5/2020.
Trang web bất động sản Rightmove cho biết họ có ngày bận rộn nhất ghi nhận trong tuần trước có thấy hoạt động đang phục hồi.
Nhưng Nationwide cho biết triển vọng trung hạn vẫn chắc chắn cao.
Samuel Tombs, nhà kinh tế tại Pantheon Macroeconomics cho biết sự sụt giảm của tháng 5 có thể chỉ bắt đầu giảm giá nhà trong phần còn lại của năm nay. Ông nói “chúng tôi đang mong đợi giá nhà giảm 5% vào cuối quý 3”.
Nationwide cho biết ảnh hưởng của đại dịch tới suy nghĩ của người mua nhà có thể gây áp lực lên thị trường.
Một khảo sát cho thấy mọi người đã ngừng thay đổi nhà do kết quả của phong tỏa và những người sẽ mua đang có kế hoạch đợi trung bình trong 6 tháng.
Nationwide cho biết số liệu thuế chính thức cho thấy giao dịch bất động sản cư dân đã giảm 53% trong tháng 4/2020 so với năm ngoái.
 

Nguồn: VITIC/Reuters