Như vậy, tính từ đầu năm đến 15/6, tổng trị giá XNK cả nước đạt 204,72 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng 23,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, ngày 13/6, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá XNK cán mốc 200 tỷ USD.

Trong kỳ 1 tháng 6, cán cân thương mại của Việt Nam có mức thặng dư nhỏ 27 triệu USD, qua đó tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, nước ta tiếp tục xuất siêu 2,86 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá kim ngạch trong kỳ 1 tháng 6 đạt 9,51 tỷ USD, giảm 14,4% (tương ứng giảm 1,6 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5. Tính đến hết 15/6, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 103,79 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng tăng 14,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 5/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6, biến động ở một số nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện giảm 283 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 233 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 127 triệu USD...

Về nhập khẩu, trị giá kim ngạch trong kỳ 1 tháng 6 đạt 9,48 tỷ USD, giảm 10,8% (tương ứng giảm 1,15 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5. Tính đến hết  15/6, tổng trị giá nhập khẩu cả nước đạt 100,93 tỷ USD, tăng 9,8% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 5/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 6 biến động giảm ở một số nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 524 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 99 triệu USD; dược phẩm giảm 96 triệu USD…

Nguồn: Baohaiquan.vn