Theo tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị vào ngày 20/12 vừa qua, “Tư tưởng của Tập Cận Bình về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” là sự kết tinh lý luận của 5 năm thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc, và là thành quả mới nhất của khoa học kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.
Tại hội nghị năm nay, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đã xem xét về những diễn biến của nền kinh tế trong 5 năm qua và đưa ra các kế hoạch cho năm 2018.
“Phát triển chất lượng cao” cũng là một trong những nội dung quan trọng nhất tại hội nghị năm nay. Theo đó, nền kinh tế Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn phát triển nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, trong đó chú trọng tới chất lượng hơn là tốc độ, thay đổi mục tiêu từ số lượng sang chất lượng trong khu vực chế tạo, chuyển từ “Made in China” (Sản xuất tại Trung Quốc) sang “Created in China” (Sáng tạo tại Trung Quốc).
Hội nghị khẳng định “phát triển chất lượng cao” là yêu cầu cơ bản đối với việc xác định con đường phát triển, hoạch định các chính sách kinh tế và thực hiện điều tiết vĩ mô trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai.
Tại hội nghị năm nay, Trung Quốc còn đưa ra một số chính sách kinh tế đáng chú ý khác như đẩy mạnh hơn nữa cải cách cơ cấu nguồn cung, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và trung hòa, mở rộng hoạt động nhập khẩu thông qua các chính sách cắt giảm thuế để hướng tới một nền thương mại cân bằng, thúc đẩy mở cửa hơn nữa nền kinh tế theo cam kết đã được đề ra tại Đại hội Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trấn áp mạnh tay đối với những hành vi vi phạm nguyên tắc và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính để đẩy lùi các nguy cơ, nỗ lực hỗ trợ thoát nghèo và kiểm soát ô nhiễm.
Nguồn: BNEWS/TTXVN