Chỉ số đã được điều chỉnh theo mùa dựa trên các yêu cầu thế chấp để mua nhà tăng 10% lên 261,9 điểm trong tuần trước. Đây là số liệu cao nhất kể từ 263,9 trong tuần kết thúc vào 2/5/2010.
Sự tăng vọt trong đơn xin vay mua nhà đã tăng triển vọng khả năng phục hồi doanh số bán nhà, đã yếu trong vài tháng qua do tồn kho hạn hẹp.
Lãi suất đối với các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm giảm xuống 4,14%, mức thấp nhất kể từ tuần 11/11/2017, từ mức 4,17% trong tuần trước đó.
Các khoản vay phù hợp là những khoan có số dư 424.100 USD trở xuống, đủ điều kiện nhận bảo lãnh từ cơ quan thế chấp liên bang Fannie Mae và Freddie Mac.
Lãi suất trung bình đối với các loại khoản vay 30 năm khác của MBA thấp hơn 0,02 tới 0,03 điểm phần trăm so với tuần trước.
Các chi phí vay mua nhà đã giảm theo lợi suất trái phiếu, do số liệu gần đây làm tăng nghi ngờ liệu lạm phát sẽ tăng lên mục tiêu 2% của Cục dự trữ Liên bang trong tương lai gần không.
Việc giảm tỷ lệ thế chấp cũng làm phục hồi hoạt động tái cấp vốn.
Đánh giá yêu cầu tái cấp vốn vay mua nhà hiện nay đã điều chỉnh theo mùa của MBA tăng 3,4% trong tuần trước lên 1.368,7 điểm.
Chỉ số đã điều chỉnh theo mùa của tổng số đơn thế chấp tăng 7,1% lên 430,6 điểm, mức cao nhất kể từ tuần 18/11/2016.
Tỷ lệ tái cấp vốn giảm xuống 42,1% trong tổng số đơn từ mức 43,2% trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet