Theo đó, kịch bản 1 tương ứng với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 ở mức cao (6,7%) theo Nghị quyết của Quốc hội và mục tiêu phấn đấu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018.

Với mức tăng trưởng dự báo của quý I/2018 là 7,47%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 10,83% và khu vực dịch vụ đạt 6,38%.

Theo đại diện Bộ KH&ĐT, đây là kịch bản phấn đấu nhưng vẫn có thể đạt được nếu các ngành, các cấp cần kiên trì, kiên định thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời có sự theo dõi chặt chẽ những diễn biến cụ thể từng tháng, từng quý của ngành, lĩnh vực và từng sản phẩm để có những giải pháp và đối sách phù hợp, tận dụng triệt để những thuận lợi và cơ hội cả ở trong và ngoài nước đem lại để phục vụ cho mục tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực.

Đối với kịch bản thứ 2, mức tăng trưởng GDP năm 2018 dự kiến là 6,8%. Đại diện Bộ KH&ĐT cho biết, các thông số tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ vẫn giữ nguyên chỉ thay đổi chỉ số tăng trưởng của ngành công nghiệp, do xét thấy xu hướng tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là khá tốt.

Hai kịch bản tăng trưởng cao hơn (6,8%) được xây dựng với ý nghĩa để so sánh, đối chiếu với kịch bản cao (6,7%) và cũng định hướng mục tiêu phấn đấu của các ngành, các cấp.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT cho rằng những kịch bản trên có thể đạt được trong trường hợp không có biến động lớn xảy ra, bối cảnh trong nước và quốc tế thuận lợi, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khởi sắc, đăng ký doanh nghiệp tăng mạnh và đưa vào hoạt động được các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo lớn vào hoạt động.

Nguồn:Baocongthuong.com.vn