Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Thái Lan (BOT) đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên tỷ lệ lãi suất kể từ tháng 4/2015.

MPC cho biết trong một tuyên bố rằng nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với đánh giá trước đó, nhờ tăng trưởng xuất khẩu và nhu cầu trong nước cải thiện.
Tất cả 18 nhà kinh tế tham gia khảo sát bởi Reuters đã dự báo chính sách sẽ không thay đổ vào ngày 8/11.
MPC cũng cho biết đồng bath không thay đổi và không ảnh hưởng đến đối tác thương mại của Thái Lan.
 Nguồn: VITIC/Reuters