Cơ cấu sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại 2 chi cục của Hải quan Lào Cai ngày 6/4, đơn vị "tấn". Biểu đồ: T.Bình.
2 đơn vị có hàng hóa xuất nhập khẩu là Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai. Trong đó, ngày hôm qua, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục thông quan cho hơn 2.506 tấn hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản.
Nhiều nhất là thanh long với hơn 975 tấn, trị giá hơn 600 nghìn USD; tiếp đến là xoài 581 tấn, trị giá hơn 353 nghìn USD; dưa 430 tấn, trị giá gần 119 nghìn USD…
Ở chiều nhập khẩu, mặt hàng có sản lượng nhiều nhất cũng là nông sản với 1.110 tấn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhập khẩu 736 tấn phân bón, 633 tấn than và một số hàng hóa khác.
Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong ngày 6/4 đạt 2,326 triệu USD, trong đó xuất khẩu 1,275 triệu USD, nhập khẩu 1,051 triệu USD.
Đối với Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai, hôm qua chỉ phát sinh hàng hóa xuất khẩu.
Có 2 mặt hàng được xuất tại Chi cục là phốt pho (xuất theo loại hình chuyển cửa khẩu từ cảng Hải Phòng) với sản lượng hơn 232 tấn, trị giá gần 644 nghìn USD.
Mặt hàng còn lại là lưu huỳnh (loại hình quá cảnh) với 217 tấn, trị giá gần 13 nghìn USD.
Như vậy, những ngày đầu tháng 4, hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn Lào Cai diễn ra tương đối ổn định và lực lượng Hải quan vẫn duy trì làm việc 7 ngày/tuần để kịp thời thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Nguồn: Haiquanonline