Các số liệu ngày 14/11 cho thấy chỉ số của Viện Melbourne và ngân hàng Westpac về niềm tin tiêu dùng tăng 2,8% trong tháng 11/2018 so với khi tăng 1% trong tháng 10/2018. Hiện nay chỉ số này lấy lại tất cả những gì giảm mạnh trong tháng 9/2018 do bất ổn chính trị và lãi suất thế chấp cao của hầu hết các ngân hàng lớn.
Số liệu trong tháng 11/2018 (thực hiện từ một cuộc khảo sát 1.200 người) đã tăng 4,7% so với một năm trước lên 104,3, nghĩa là người lạc quan đông hơn người bi quan.
Chỉ số khảo sát về tài chính gia đình so với một năm trước đã tăng 4,9% trong tháng 11/2018 lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2016, trong khi triển vọng 12 tháng tới tăng 3,2%.
Thước đó tình trạng kinh tế trong 12 tháng tới cũng tăng 1,7%, trong khi thước đo 5 năm tới tăng vọt 9,7% do lo lắng về cuộc chiến thương mại toàn cầu dường như dịu đi một chút.
Trong khi giá nhà đang giảm gây biến động tâm lý, chúng cũng khuyến khích nhu cầu nhà. Chỉ số về thời điểm tốt để mua nhà tăng vọt 11,8% trong tháng 11/2018 và tăng gần 17% so với một năm trước.
Tuy nhiên, những người trả lời khảo sát vẫn thận trọng về việc chi tiêu quá nhiều. Chỉ số về thời điểm tốt để mua mặt hàng gia dụng giảm 3,5% xuống mức thấp nhất 18 tháng.
1/3 số người trả lời dự kiến chi tiêu cho quà Giáng Sinh ít hơn so với năm ngoái, 56% dự kiến chi tiêu tương tự và chỉ 10% dự kiến tăng chi tiêu.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet