Những kết quả này sẽ khiến thất vọng cho các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu, nơi trong tháng trước đã cam kết cung cấp kích thích vô thời hạn để vực dậy nền kinh tế ốm yếu của khối tiền tệ 19 quốc gia.
Chỉ số quản lý sức mua PMI khu vực Eurozone trong tháng 9/2019 của IHS Markit được xem như một chỉ số tốt của sức khỏe tổng thể nền kinh tế, giảm xuống 50,1 từ 51,9 trong tháng 8/2019. Số liệu đó thấp hơn số liệu sơ bộ 50,4 và trên mốc 50 đánh giá giữa tăng trưởng và thu hẹp.
Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại IHS Markit cho biết “nền kinh tế khu vực Eurozone trì trệ trong tháng 9, khảo sát của PMI đang vẽ ra một bức tranh u ám nhất kể từ giai đoạn phát triển hiện nay bắt đầu trong giữa năm 2013”. “Suy thoái cũng cho thấy những dấu hiệu lan rộng từ lĩnh vực sản xuất sang dịch vụ”.
Chỉ số PMI sản xuất cho thấy hoạt động sản xuất thu hẹp ở tốc độ thấp nhất gần 7 năm trong tháng trước và một chỉ số PMI dịch vụ công bố trong ngày thứ năm đã giảm xuống 51,6 từ 53,5 trong tháng 8/2019 - mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.
Williamson cho biết chỉ số PMI chỉ ra kinh tế của khối này sẽ tăng 0,1% trong quý này thấp hơn so với dự đoán 0,2% trong một thăm dò của Reuters vào tháng trước.
Chỉ số kinh doanh tổng hợp mới giảm xuống 48,7 từ 50,5. Do tăng trưởng trì trệ, các công ty dịch vụ cắt giảm kế hoạch tuyển dụng. Chỉ số việc làm giảm xuống 53 từ 53,2, thấp nhất kể từ tháng 2/2019.
Nguồn: VITIC/Reuters