Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 283 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 341,98 triệu đô-la Mỹ; Có 81 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 287,05 triệu đô-la Mỹ. Ngoài ra, Thành phố cũng chấp thuận cho 775 trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp Thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 742,2 triệu đô-la Mỹ.

Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, trong 5 tháng đầu năm, Thành phố thu hút được 1,37 tỷ đô-la Mỹ (tăng 45,8% so với cùng kỳ).

Nếu phân theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, các dự án FDI cấp mới hoạt động trong Công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư nhiều nhất với 122,7 triệu đô-la Mỹ (chiếm 35,9%); tiếp theo là Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 92,75 triệu đô-la Mỹ (chiếm 27,1%); Thông tin và truyền thông với 55,21 triệu đô-la Mỹ (chiếm 16,2%); Hoạt động kinh doanh bất động sản với 40,25 triệu đô-la Mỹ (chiếm 11,8%).

Từ đầu năm tới nay, dự án FDI cấp mới của chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 95,11 triệu đô-la Mỹ (chiếm 27,8%); tiếp theo là Malaysia với 45,07 triệu đô-la Mỹ (chiếm 13,2%); Singapore với 39,91 triệu đô-la Mỹ (chiếm 11,7%); Nhật Bản với 38,9 triệu đô-la Mỹ (chiếm 11,4%).

Cũng theo UBND Thành phố, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 6.910 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 41,31 tỷ đô-la Mỹ.

Nguồn: dangcongsan.vn